"> ">
open
Upgrade to a better browser, please.

Science Fiction, Fantasy & Horror Publishers

Original Japanese publication

Original Japanese publication

History | Submissions | Works in WWEnd | Authors | Images

Founded: Unknown
Founded by:
Location:
Japan
Titles/Circulation:
Links:


History

A generic "press" that serves as a stand-in for all works originally published in Japanese.


Submission Details

No Submission Details currently exists for this publisher. Be the first to write one.

Submit Submission Details


Works in the WWEnd Database

 2018
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2002
 2002
 2002
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2000
 2000
 2000
 2000
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1998
 1998
 1998
 1997
 1997
 1996
 1996
 1996
 1996
 1997
 1996
 1996
 1995
 1995
 1995
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1993
 1993
 1993
 1993
 1993
 1992
 1991
 1991
 1991
 1990
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1987
 1986
 1986
 1986
 1986
 1986
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1983
 1983
 1983
 1982
 1982
 1981
 1980
 1979
 1977
 1973
 1967
 1967
 1966
 1965
 1964
 1964
 1962
 1959
 1945
 1926
 1808
 1776

Authors Published

• Reki Kawahara  • HIdeyuki Kikuchi  • Isuna Hasekura  • Fujino Omori  • Ryohgo Narita  • Kazuma Kamachi  • Nisio Isin  • Aneko Yusagi  • Fumi Yoshinaga  • Daisuke Umezu  • Gakuto Mikumo  • Tappei Nagatsuki  • Nagaru Tanigawa  • Kobo Abe  • Thiago Lucas  • Mizuki Nomura  • Kugane Maruyama  • Tohru Kai  • Haruki Murakami  • Ao Jyumonji  • Shiden Kanzaki  • Yoshiki Tanaka  • Shidu Jin  • Hiro Ainana  • Miyuki Miyabe  • Koji Suzuki  • Katsuhiro Otomo  • Ishio Yamagata  • Kumo Kagyu  • Ryo Ikehata  • Hirotaka Adachi  • Fuyumi Ono  • Natsume Akatsuki  • Carlo Zen  • Chiyomaru Shikura  • Ryo Shirakome  • Junichi Fujisaku  • Project Itoh  • Housuke Nojiri  • Taiyo Fujii  • Yoji Enokido  • Nahoko Uehashi  • Yasutaka Tsutsui  • Kazuki Sakuraba  • Ryo Suzukaze  • Ryo Kawakami  • Keiichi Sigsawa  • Noriko Ogiwara  • Issui Ogawa  • Hiroshi Sakurazaka  • Chohei Kambayashi  • Hiroshi Yamamoto  • Haruka Takachiho  • Natsuhiko Kyogoku  • Naoyuki Uchida  • Makoto Niitsu  • Masaki Kajishima  • Yosuke Kuroda  • Mamoru Hosoda  • Kenji Kamiyama  • Muya Agami  • Yoko Tawada  • Hirotaka Tobi  • Shinji Kajio  • Ryo Mizuno  • Hiromi Kawakami  • Dempow Torishima  • Karoru Kurimoto  • Yusuke Kishi  • Fumi Nakamura  • Sayuri Ueda  • Hideo Furukawa  • Otaro Maijo  • Koushun Takami  • Ryunosuke Akutagawa  • Masaki Yamada  • Hideaki Sena  • Asa Nonami  • Toh EnJoe  • Tow Ubukata  • Ryu Mitsuse  • Sakyo Komatsu  • Natsuki Ikezawa  • Hiroshi Seko  •  Rokujiuyen  • Katsushika Hokusai  • Mariko Koike  • Kojiro Iwato  • Yumi Toma  • Tsugiko Kubo  • Shuji Tsushima  • Kanae Minato  • Ueda Akinari 


Images

No images currently exist for this publisher. Be the first to add one.

Submit an Image