open
Upgrade to a better browser, please.

Science Fiction, Fantasy & Horror Publishers

Original Japanese publication

Original Japanese publication

History | Submissions | Works in WWEnd | Authors | Images

Founded: Unknown
Founded by:
Location:
Japan
Titles/Circulation:
Links:


History

A generic "press" that serves as a stand-in for all works originally published in Japanese.


Submission Details

No Submission Details currently exists for this publisher. Be the first to write one.

Submit Submission Details


Works in the WWEnd Database

 2019
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2018
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2016
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2013
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2012
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2011
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2010
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2009
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2008
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2007
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2006
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2005
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2004
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2003
 2002
 2002
 2002
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2001
 2000
 2000
 2000
 2000
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1999
 1998
 1998
 1998
 1997
 1997
 1996
 1996
 1996
 1996
 1996
 1997
 1996
 1995
 1995
 1995
 1994
 1994
 1994
 1994
 1994
 1993
 1993
 1993
 1993
 1993
 1992
 1992
 1991
 1991
 1991
 1990
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1988
 1987
 1987
 1987
 1986
 1986
 1986
 1986
 1986
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1985
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1984
 1983
 1983
 1983
 1982
 1982
 1981
 1980
 1979
 1977
 1973
 1967
 1967
 1966
 1965
 1964
 1964
 1962
 1959
 1945
 1926
 1808
 1776

Authors Published

• Reki Kawahara  • HIdeyuki Kikuchi  • Ryohgo Narita  • Fujino Omori  • Isuna Hasekura  • Kazuma Kamachi  • Nisio Isin  • Aneko Yusagi  • Thiago Lucas  • Gakuto Mikumo  • Tappei Nagatsuki  • Fumi Yoshinaga  • Daisuke Umezu  • Ao Jyumonji  • Kumo Kagyu  • Kugane Maruyama  • Nagaru Tanigawa  • Kobo Abe  • Haruki Murakami  • Yoshiki Tanaka  • Hiro Ainana  • Natsume Akatsuki  • Mizuki Nomura  • Tohru Kai  • Shidu Jin  • Shiden Kanzaki  • Ryo Shirakome  • Katsuhiro Otomo  • Carlo Zen  • Ishio Yamagata  • Miyuki Miyabe  • Koji Suzuki  • Hirotaka Adachi  • Fuyumi Ono  • Ryo Ikehata  • Keiichi Sigsawa  • Taiyo Fujii  • Yoji Enokido  • Junichi Fujisaku  • Project Itoh  • Housuke Nojiri  • Chiyomaru Shikura  • Mamoru Hosoda  • Masaki Kajishima  • Yosuke Kuroda  • Makoto Niitsu  • Noriko Ogiwara  • Issui Ogawa  • Hiroshi Sakurazaka  • Chohei Kambayashi  • Hiroshi Yamamoto  • Haruka Takachiho  • Natsuhiko Kyogoku  • Naoyuki Uchida  • Yasutaka Tsutsui  • Nahoko Uehashi  • Kazuki Sakuraba  • Ryo Suzukaze  • Ryo Kawakami  • Hiroshi Seko  •  Rokujiuyen  • Katsushika Hokusai  • Mariko Koike  • Ueda Akinari  • Kojiro Iwato  • Yumi Toma  • Tsugiko Kubo  • Shuji Tsushima  • Kanae Minato  • Karoru Kurimoto  • Yusuke Kishi  • Fumi Nakamura  • Sayuri Ueda  • Hideo Furukawa  • Otaro Maijo  • Koushun Takami  • Ryunosuke Akutagawa  • Masaki Yamada  • Hideaki Sena  • Asa Nonami  • Toh EnJoe  • Tow Ubukata  • Ryu Mitsuse  • Sakyo Komatsu  • Natsuki Ikezawa  • Yoko Tawada  • Hirotaka Tobi  • Shinji Kajio  • Ryo Mizuno  • Hiromi Kawakami  • Dempow Torishima  • Muya Agami  • Kenji Kamiyama  • Hiroe Suga  • Rokuro Inui 


Images

No images currently exist for this publisher. Be the first to add one.

Submit an Image